سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

وجیهه حشمتی – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمدرضا کسایی – دانشگاه علوم کشاورزی منابع طبیعی ساری

چکیده:

آسیب های زیست محیطی ناشی ازبکاربردن پلیمرهای سنتز غیرقابل تجزیه دربسته بندی مواد غذایی و دارویی سبب روی آوردن محققین علاقمند به محیط زیست به سمت تولید پوشش های خوراکی و زیست تخریب پذیر شده است دراین تحقیق اثرسوربیتول sor و گلیسرول gly برروی خواص مکانیکی و نفوذپذیری فیلم کازئینات سدیم NaCas به بخار آب WVP بررسی شد قدرت کشش TS درصد ازدیاد طول E% و مدول الاستیک EM% برای فیلم ها تعیین و مقایسه شد میزان جذب یا از دست دادن رطوبت فیلم ها دررطوبت نسبی ۳۲درصد مورد بررسی قرارگرفت نتایج نشان داد که گلیسرول به عنوان یک ماده نرم کننده درماتریسک کازئینات سدیم عمل کرد و سبب افزایش الاستیسیته درصد ازدیاد طول و افزایش میزان از دست دادن رطوبت شد.