سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای مطالعات کاربردی در شیلات و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فاطمه دارابی تبار – دانشجویان کارشناسی شیلات
پریسا رستمی یگانه –

چکیده:

موادزیستی که بیشتر مواد غذایی از آن مشتق می گردند درصورت وجود فرصت کافی بویژه وقتی که درشرایط نامطلوبنگهداری شوند فاسد می شوند فساددراصل ناشی ازتخریب میکوربی و یا واکنشهای شیمیایی استکه موجب تغییرات درمحصولات می گردد و ممکن است کیفیت ان را کاهش داده و خطربالقوه ای برای سلامتی گردد و سرانجام به زیان اقتصادی قابل توجهی منتهی شود یکی از عواملی که می تواند از رشد باکتریهای عامل فساد و افزایش بارمیکروبی جلوگیری کند و همچنین تغییرات شیمیایی از جمله اکسیداسیون چربی ها را کاهش دهد بسته بندی مناسب محصولات دریایی است بدین ترتیب استفاده از مواد و روشهای مناسب برای به حداقل رساندن ضایعات محصولات ازاهمیت ویژه ای برخوردار است یکی از روشهایی که میتواند درنگهداری و حفظ کیفیت ماهی تازه بسیار مناسب باشد بسته بندی ماهی دراتمسفر اصلاح شده است که به Modified atmosphere packaging معروف است بسته بندی MAP یعنی وارد کردن هوا دریک پاکت یا بسته ماهی با ترکیب مختلفی از گازها با ترکیب خاص دی اکسید کربن نیتروژن و اکسیژن