سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سمیرا ثابت عهد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات یزد
علی یاسینی اردکانی –

چکیده:

سیستم های بسته بندی فعال به منظور جلوگیری از تغییرات در مواد غذایی نگهداری شده بکاربرده می شود تمایل مصرف کنندگان به مواد غذایی با بسته بندی شکیل نگهداری آسان و سهولت در استفاده از آنها منجر به ارائه سیستمهای بسته بندی مختلف گردیده است بنابراین انتخاب مناسب سیستم بسته بندی فعالی که در آن زمان ماندگاری محصول shelf life افزایش می یابد به خصوصیات محصول بستگی دارد برخی از این سیستم ها عبارتند از: پاک کننده های اکسیژن جذب کننده های رطوبت پاک کننده های اتیلن ، پاک ساز ها و ساطع کننده های دی اکسید کربن ساطع کننده های اتانول و مواد نگهدارنده و سیتسمهای کنترل دمای نگهداری بسته، اکسیژن می تواند اثر زیانبار زیادی روی مواد غذایی داشته باشد بنابراین پاکسازی اکسیژن می تواند کمک مهمی در حفظ کیفیت محصول با کاهش متابولیسمماده غذایی و کاهش رنسیدیته اکسیداتیو و جلوگیری کردن از اکسیداسیون نامطلوب پیگمانها و ویتامین های ناپایدار کنترل رنگبری آنزیمی و جلوگیری از رشد میکروارگانیسم های هوازی داشته باشد.