سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه سادات هاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی

چکیده:

تحقیق و توسعه مواد ضدمیکروبی برای کاربردهای غذایی از قبیل بسته بندی سطوح در تماس با ماده غذایی با پیدایش مواد پلیمری جدید و ضدمیکروبی مورد انتظار می باشد بسته بندی ضدمیکروبی تا حد زیادی می تواند به عنوان یک فناوری بحث برانگیز موردتوجه قرارگیرد تا اثر عمده ای بر توسعه مدت زمان نگهداری ایمنی مواد غذایی دارد اجزا ضد میکروبی جمعیت میکروبی را جهت تامین ایمنی و کیفیت بیشتر فراورده کنترل می نماید ترکیبات ضد میکروبی بسیاری در ساختارهای فیلم پلیمرهای سنتزی و فیلمهای خوراکی ارزیابی شده است که عبارتنداز اسید های آلی و نمکهای آنها آنزیم ها باکتریوسین ها و ترکیبات گوناگونی از قبیل تریکلوسان – زئولیت های نقره و قارچ کش ها که بطور متداول زئولیت های جایگزین شده با نقره در داخل پلیمرهایی از قبیل پلی اتیلن پلی پروپیلن نایلون و استیرن بوتادی ان درسطح ۱-۳% به عنوان افزودنی های پلیمری برای کاربردهای غذایی به ویژه درژاپن بطور وسیع مورد استفاده قرارمیگیرد.