سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

منیره اسماعیلی – دانشجوی کارشناس یارشد مهندسی کشاورزی علوم و صنایع غذایی
اصغر خسروشاهی اصل –
محمد علیزاده خالدآباد –
فریبا زینالی –

چکیده:

بسته بندی ضدمیکروب یکی از پرکاربردترین مواردبسته بندی فعال است درواقع بسته بندی ضد میکروب یک سیستم بسته بندی است که باعث ممانعت از فساد یا سبب کشته شدن میکروارگانیسم های پاتوژن که غذا را آلوده کرده اند می شود عملکردجدیدی بسته بندی ضدمیکروب با اضافه کردن عوامل ضد میکروب به سیستم بسته بندی یا با استفاده از پلیمرهای ضد میکروبی به دست می آید دراین مقاله پس از بررسی عوامل ضدمیکروبی و ساختارا ین نوع بسته بندی عملکرداین عوامل و نحوه کاربرد آن درصنعت بررسی شدهاست