سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای یافته های نوین شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مریم قلمزن – کارشناس علوم و صنایع غذایی
حسن میرزایی – دانشجوی رشته مهندسی برق مخابرات

چکیده:

ماده بسته بندی زیست فعال قادر به نگهداری ترکیبات در شرایط مطلوب تا زمان استفاده احتمالی آن در فراورده غذایی یا درطی انبارداری یا دقیقا قبل از مصرف می باشد و آن را تبدیل به غذای مفید یا به خصوصی برای رفع احتیاجات می نماید این نوع بسته بندی پیوستگی مستقیمی با سلامت مصرف کننده توسط تولید غذاهای سالمتر بسته بندی شده دارد بنابراین هدف کار ارائه شده جمع آوری پایه و اساس روشهایی برای دستیابی به این تکنولوژی جدید است که در آن نواوری در بسته بندی مفید و یافتن راه حلی برای سدها و محدودیتهای کنونی در تولید غذاهای عملگر مورد نظر است در نظر گرفتن توسعه این دیدگاه جدید توسط مواردی نظیر بسته بندی به همراه آنزیم ها منافع خود را در بهبود سلامتی در طی تبدیل به ترکیبات غذایی عملگر نشان میدهد .