سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سارا عسگری – دانشجوی کارشناسی رشته علوم و صنایع غذایی

چکیده:

در دنیای امروز افزایش جمعیت انسانی و گسترش مناطق مصرف کننده محققان و تولید کنندگان را برآن داشته است که با ایجاد تغییراتی در خصوصیات بسته بندی های مواد غذایی در جهت افزایش مرغوبیت و مطلوبیت محصولات اقدام نمایند این بسته بندی ها باید دارای ویژگیهایی باشند که محافظت بیشتر در مقابل عوامل میکروبی نگهداری طولانی مدت حداقل تاثیر برخصوصیاتارگانولپتیکی ماده غذایی و اقتصادی بودن از ان جمله اند دراین راستا م یتوان به روشهای نوین بسته بنید اشاره کرد این بسته بندی ها براساس مواد مصرفی یا نوع کاربرد و یا طریقه ی مصرفشان در دسته جات متفاوتی گروه بندی می شوند روکش کردن انزیمی یکی از فرایندهای مهم صنایع غذایی است برای حفظ افزایش کیفیت بهبود بسته بندی مواد غذایی است که با پیدایش نانوفناوری اجرای آن اسان تر شد استفاده از چند لایه ها مخصوصا فیلمهای پلی اتیلنی از جمله LLDPELDPE که ماهیتشان برپایه پلی اتیلنی است رواج پیدا کرد و کاربرد و کارایی این مواد بیشتر شده است دراین مقاله به معرفی بعضی از دسته بندی ها و کارایی و مزایا و یا معایب هریک از آنها می پردازیم.