سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سعید سخاوتی زاده – هیئت علمی مجتمع آموزش جهاد کشاورزی فارس
مرضیه باقری – مدرس مجتمع آموزش جهاد کشاورزی فارس

چکیده:

بستنی از جمله محصولاتغذایی استکه نشان دادها ست که می تواند وسیله ای برای حمل پروبیوتیک ها باشد بعلاوه این مزیت را دارد که توسط اقشار مختلف جامعه با هر گروه سنی مصرف گردد بنابراین تولید بستنی حاوی پروبیوتیک نیاز به شناخت تجهیزات خاص مربوط به مراحل تولید آن دارد هدف این مقاله مرور پارامترهای تکنولوژیکی است که درتولید بستنی پروبیوتیک بکارمیرود گرچه کاربرد پروبیوتیکها درپنیر و بخصوص شیرهای تخمیری بطور گسترده دراین مقاله مورد بررسی قرارگرفته است اما بستنی محیطی جدید برای عملکرد پروبیوتیک ها ست بنابراین مروری بربررسی پتانسیل حامل بودن پروبیوتیک ها توسط بستنی می تواندب سیار سودمند باشد.