سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی ریعان محصصی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه
میرزا علی اقا زاده – استادیار دانشگاه ارومیه
حسن درمانی کوهی – استادیار دانشگاه گیلان
فرید سبزی بایقرا – دانشجوی دکترای دانشگاه تهران

چکیده:

به‌وجودآمدن یک نوع مقاومت آنتی‌بیوتیکی باعث ایجاد نگرانی‌هایی راجع به اثرات محرک‌های رشد در قضایی بالاتر روی سلامتی انسان‌ها گردیده است از طرفی هزینه بر بودن افزودن این ماده افزودنی فکر یک آلترناتیو چرا پیش‌تر به خود معطوف کرده است. وضع قوانینی در ایران با توجه به فرموده مقام معظم رهبری مبنی بر اقتصادی شدن تولیدات پولی کشور در صد جهاد اقتصادی و سالیان آتی (با توجه به مضر بودن این ماده است ستودنی و کاهش هزینه‌های تولیدی) بسیار ضروری می‌باشد. هدف از انجام این مطالعه بررسی اثرات پونه و زنیان بر روی عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی می‌باشد این آزمایش تعداد ۲۸۰ قطعه جوجه گوشتی سویه راس ۳۰۸ در قالب طرح کاملاً تصادفی به ۲۸ گروه ۱۰ قطعه‌ای ۲۷ تیمار تیرماه و ۴ تکرار تقسیم شدند . گشایشی شامل ۱-شاهد ۲-چیره شاهد+ ۲% پونه ۳-جیره شاهد + ۴%پونه ۴-جیره شاهد +۶% پونه ۵-جیره شاهد +۲% زنیان ۶-جیره شاهد +۴% زنیان ۷-جیره شاهد + ۶%زنیان . در این آزمایش مرغان تغذیه با جیره هماوری شده با سطوح مختلف پونه تاراج بهترین ضریب تبدیل غذایی می باشند (فرمول در متن اصلی مقاله) در حالی که اختلاف معنی‌دار بیشتری نسبت به دیگر گروه‌ها داشت ( فرمول در متن اصلی مقاله). به‌استثنای در صد لاشه هیچ اختلاف معنی‌داری ما بین تیمارها مشاهده نشد . یافته‌های این آزمایش پیشنهاد می‌کند که پونه می‌تواند در صد چهار اثر جایگزینی آنتی‌بیوتیک‌ها که محرک رشد شده و خطرات ناشی از اثرات استفاده از این مواد ناسالم را دارا نمی‌باشند.