مقاله بسترهای اقتصادی گفتمان های چیره در جمهوری اسلامی ایران (نشانه شناسی، رویکردها و کارکردها) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مطالعات سیاسی از صفحه ۱۱۳ تا ۱۴۴ منتشر شده است.
نام: بسترهای اقتصادی گفتمان های چیره در جمهوری اسلامی ایران (نشانه شناسی، رویکردها و کارکردها)
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انقلاب اسلامی
مقاله جمهوری اسلامی ایران
مقاله گفتمان هژمون
مقاله بسترها و مبانی اقتصادی
مقاله عدالت اجتماعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نواختی مقدم امین
جناب آقای / سرکار خانم: رضائی پناه امیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پس از روی دادن انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ و هژمونی یابی قطعی ابرگفتمان جمهوری اسلامی درطی دهه ی ۱۳۶۰، گفتمان های گوناگونی در پهنه ی سیاسی جمهوری اسلامی به جایگاه چیرگی نسبی و هژمون دست یافته اند. پژوهش پیش رو در کنار شناسایی چهار گفتمان چپ اسلامی ارزش مدار، گفتمان سازندگی و توسعه اقتصادی، گفتمان دموکرات اسلامی و گفتمان عدالت اجتماعی و اصول گرایی، به بررسی سامانه نشانه شناسی، رویکردها و کارنامه ی اقتصادی آن ها پرداخته است. در حقیقت در این پژوهش، دو پهنه ی اندیشگی و نظری، و انضمامی این گفتمان ها بررسی می شود. در کنار این موضوع، چرایی جایگزینی هر کدام از این گفتمان ها به جای گفتمان پیشین نیز مورد واکاوی قرار می گیرد. این جستار به دنبال یافتن بسترها و مبانی اقتصادی گفتمان های هژمون در جمهوری اسلامی ایران می باشد. در کنار این امر، به عوامل منطقه ای، جهانی و بین المللی که به بازتولید این فرایندها یاری رسانده نیز توجه شده است، به این معنا که، در موارد فراوانی میان سیاست های اقتصادی این گفتمان های چیره، و رهیافت های مسلط و موثر در پهنه ی بین المللی گونه ای همراهی وجود داشته است.