سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیمین ارمغان – عضو هیئت علمی دانشگاه آزادشهر ری

چکیده:

موفقیت و رشدپایدار گردشگری درگروعناصر و فاکتورهای متعدد ازجمله امنیت گردشگران و مقصد گردشگری است ناپایداری جریانات سیاسی جنگ بین المللی علیه تروریسم ودیگر عوامل باعث رکود و کاهش گردشگری دربسیاری از کشورهای جهان شده است امنیت اساسی ترین و مهمترین رکن توسعه گردشگری است و دوام و پایداری این صنعت با وجود امنیت کامل میسر است توسعه صنعت گردشگری درهرکشوری نشان از ثبات امنیت ملی درآن کشور است و زمانی گردشگری دریک کشور رونق می یابد که دولت توجه بیشتری برای تامین امنیت و رفاه گردشگران کرده باشد میان گرشدگری و ثابت و توسعه امنیت رابطه تنگاتنگی وجود دارد بطوریکه توسعه زیرساخت های گرشدگری همکاری دستگاه های فرهنگی و تبلیغات مناسب و مشارکت گسترده دستگاه های امنیتی و اطلاعات همزمان با توسعه گردشگری توسعه امنیت ملی را نیز به همراه خواهد داشت