سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا منتظمی وظیفه دوست – کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی
مهدی نژادنادری – دانشجوی دکتری عمران سازه های هیدرولیکی

چکیده:

تالاب یکی اززیباترین پدیده های زیستی است و درعین حالاکوسیستمی آن نیزیکی ازپیچیده ترین محیطهای طبیعی است تالاب به زمینهای واقع درمحل تداخل محیطهای آبی و خشکی اتلاق می شود که ویژگیهای هریک از آن با دیگر محیطها متفاوت است امروزه با توجه به بحران آب و تنگناهای ناشیاز کم آبی و خشکسالی رعایت و حفظ حریم این منابع آبی بخصوص تالابهای شیرین داخلی از اهمیت فزاینده برخوردار است دراین مقاله باتوجه به بررسی میدانی دلایل خشک شدن تالابهای شورگل و یادگارلو و سیران گلی دراستان اذربایجان غربی پرداخته شده است پس ازبررسی به عمل آمده ا حداث کانال زهکش درکنار سدحسنلو و انتقال آن از کنار تالاب یادگارلو و عدم تامین حقابه زیست محیطی ازانهار منتهی به این تالابها عوامل تهدید کننده این تالابها شناسایی شده است.