سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی اکبر رضایی – دانشگاه جامع امام حسین گروه فیزیک
ابوالحسن شیرمحمدی –
احمد پورهاشمی –
هادی آفتاب سوار –

چکیده:

دراین مقاله ساخت و بررسی خواص محیطهای تصادفی شامل پودرشیشه چالکوجنایدی آلاییده شده با یونهای Nd+3 گزارش شده است ازترکیب ۲۵P2O5,25SbCl3,30Na2S2O3(5H2O),20Nd2O3 برای ساخت این شیشه استفاده شده است این شیشه ها با روش ذوب حرارتی ساخته شده اند ویژگیهای حرارتی این شیشه ها به وسیله آنالیز حرارتی مورد بررسی قرارگرفته اند طیف جذبی نمونه در ناحیه مرئی و مادون قرمز نزدیک با استفاده از Cary Eclipse Varion گرفته شد دراین کار پس از ساخت ماتریس اولیه شیشه به روش ذوب کوره ای نمونه بصورت پودر با اندازه ذرات نانومترینزدیک به اندازه طول موج لیزردمش تهیه شد و بصورت قرصهایی به ضخامت ۱mm و قطر۱cm تهیه و درمیان دو لامل قرار داده شد نمونه با تپ های هماهنگ دوم لیزرQ- سوییچ Nd: YAG با طول موج ۵۳۲nm تحت دمش قرارگرفتند تصویر SEM و طیفهای جذب و گسیل نمونه ها مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند این نمونه ها در ساخت لیزرهای تصادفی بکارگرفته می شوند و دارای کاربردهای جدید پزشکی و نظامی می باشند.