سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیداحمد هاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

به منظور تعیین مناسب ترین روش برای تعیین تشابه بین توالی های زیستی ازسیستم ابروبرپایه معماری سرویس گرا استفاده شد هاست دراین تحقیق فرایندها و سرویسها تعیین گردیده و مدل میشوند و با استفاده از بانکهای ژنی و براساس نرم افزارهای تشخیص توالی توالی ها درسطح RNA ،DNA و پروتئین همردیف شدند و نهایتا تشابه بدست آمده مشخص نموده است که کدام توالی RNA ،DNA و پروتئین را تشکیل میدهند اتخاذمعماری سرویس گرا به حل مشکلات سیستم های جدید توسط استفاده مجدد سیستم ها و افزایش چالاکی کمک می کند بعلاوه با استفاده از سیستم های به اشتراک گذاشته شده و محیطهای ابری به مراکز علمی کمک می کند تا یک حالت مشترک و محیطی باز با حداقل قیمت و مدیریت سرویسی کارامد ایجاد نمایند.