سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

هادی گنجی زهرایی – عضو هیئت علمی پژوهشکده حمل و نقل بخش اقتصادحمل و نقل و توسعه پایدار

چکیده:

شرق کشور ایران از دیدگاه مذهبی اقتصاد ملی و اجتماعی حائز اهمیت است چرا که ارتباط میان کشورهای آسیای میانه و شبه قاره هند از طریق این حوزه عملی است به هر میزان که دسترسی این دو منطقه از طریق شرق ایران از لحاظ اقتصادی با صرفه گردد مسیرهای رقیب مسیر افغانستان-پاکستان را از نظر اقتصادی کم صرفه تر خواهد نمود بهمنظور برنامه ریزی مناسب برای استفاده بهینه از زیرساختهای حمل و نقل ریلی و توسعه ای دراین منطقه اولین گام برآورد پتانسیل تقاضای بار در شرق کشور و ظرفیت جذب بار دراین منطقه به محور ریلی است دراین مقاله برآوردی از تقاضای بار درمحورریلی شرق در صورت راه اندازی کامل بندرگوادر و اتصال آن به راه آهن کشور ارایه شده است.