سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عادل غلامی – دانشکده انرژی، دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور تهران- ایران
سید جواد میررضایی رودکی – دانشکده برق، دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور تهران- ایران
محمد صادق قاضی زاده – دانشکده برق، دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور تهران- ایران
امید جلالی – سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور

چکیده:

استفاده از سیستمهای سهگانه تولید برق، سرما و حرارت (CCHP) برای تامین برق، سرما و حرارت، چون که یکی از راه حلهای ممکن برای افزایش بازده و کاهش آلودگیهای زیست محیطی میباشند به سرعت در واحد های مسکونی در حال افزایش میباشند. سیستم CCHP می تواند به صورت تامین انرژی با اولویت تامین برق، تامین انرژی با اولویت تامین حرارت ، تامین انرژی با اولویت تامین برق و حرارت به صورت هیبرید و یا تامین انرژی به صورت آزاد بهره برداری شود. در این مقاله برای یک آپارتمان نمونه در تهران با در دست داشتن دیماند حرارتی، سرمایی و الکتریکی و با ارزیابی اقتصادی ظرفیت بهینه و رژیم کاری میکرو توربین در استراتژیهای مختلف تعیین شده است. مسئله با هدف ماکزیمم کردن سود خالص سالانه با روش حل غیر خطی آمیخته با عدد صحیح به کمک نرم افزار GAM حل شده است. و همچنین ظرفیت بهینه و رژیم کاری بویلر کمکی بدست آمده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که استفاده از CCHP بر پایه محرکه اولیه میکروتوربین برای واحدهای مسکونی اقتصادی میباشد. و اقتصادی ترین حالت، کارکرد CCHP در استراتژی آزاد می باشد.