سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی باستان شناسی و معماری سازه های آبی دزفول

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مصطفی عبدالهی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده:

در این مقاله سعی می‌شود تا مروری بر تحولات مهم دوران نو سنگی در منطقه خاور نزدیک داشته و به روندهایی که منجر به زندگی یک جانشینی همراه با کشاورزی و دامداری گشته است بپردازد. ازاین‌رو این مقاله تغییرات بستر ساز چنین رویکردی را همراه با فرضیات نه سنگی گرایی و اهلی شدن در چارچوب گاهنگاری فرهنگی و پژوهش‌های باستان‌شناسی، زیست بوم شناختی و آب و هوایی در جنوب غربی ایران به بحث می‌گذارد. از سوی دیگر به برخی مدارک کشاورزی و باستان‌شناسی در ارتباط با استعدادهای اولیه در جنوب غربی ایران پرداخت و ضمن معرفی مهم‌ترین غلات و اهمیت آن‌ها در زندگی انسان‌های پیش از تاریخ به چگونگی اهلی شدن آن‌ها می‌پردازد همچنین تأثیرات انسان و زیست‌محیطی را به یکدیگر طی روند اهلی شدن بررسی می‌کند . از طرف دیگر به ارزیابی مدارک اولیه که مرتبط با کشاورزی و آبیاری به‌دست‌آمده طی کاوش‌های باستان‌شناسی در خوزستان می‌پردازد.