سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

هادی اکبری – دانشگاه صنعتی شاهرود
محسن اصیلی – دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

در توسعه ی شبکه های قدرت با شرایطی مواجه می شویم که امکان توسعه ی ظرفیت تولید وجود دارد ولی توسعه ی شبکه براحتی امکان پذیر نیست . برای مثال ، افزایش ظرفیت تولید نیروگاهی که به تدریج در یک منطقه شهریقرار گرفته است از این زمره بشمار می آید . این احتمال وجود دارد که توسعه خطوط انتقال در اطراف نیروگاه برای انتقال توان براحتی امکان پذیر نباشد. هرچند توسعه ی نیروگاه در کانون بار می تواند تلفات را کاهشدهد اما با افزایش ظرفیت تولید، بخشی از توان محبوس خواهد شد و این امر هزینه ی حبس انرژی الکتریکی را به نیروگاه تحمیل خواهد کرد. این امر می تواند در تقابل باارزش کاهش تلفات در شبکه قرار گیرد . در این م قاله ، الگوریتمی پیشنهاد شده است که با استفاده از آنالیز پیشامد احتمالی و در نظر گرفتن احتمال وقوع پیشامد، انرژی حبس شده در سیستم قدرت به ازای ظرفیتهایمختلف تولید یک واحد تولیدی در طول یک دوره را برآورد خواهد کرد