سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

مرتضی خداقلی – عضو هیئت علمی جهاد کشاورزی استان اصفهان
فرزانه شیرانی – کارشناسی ارشد اقلیم شناسی دانشگاه یزد

چکیده:

مهمترین مساله در طرحهای آبخیزداری و منابع آبی براورد بیشترین بده لحظه ای سیل در حوزه های ابخیز بدون آمار یا با نواقص آماری مخصوصا در حوزه های آبخیز کوچک می باشد دراین تحقیق برای یافتن روشی قابل قبول برای براورد بیشترین بده سیل در حوزه های ابخیز کوچک ۱۰ روش مبتنی بر سطح حوزه مورد بررسی قرارگرفت با توجه به نتایج بدست آمده از میان روشهای مبتنی بر سطح حوزه روش سازمان زمین شناسی آمریکا USGS دارای کمترین خطا بوده و روش کریگر دارای بیشترین خطا و عدم کارایی مناسب برای براورد دبی اوج در این مناطق بوده است.