سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نجمه غزلباش – دانشجویان کارشناسی ارشد بیماری‌شناسی گیاهی
محمد عبدالهی – استادیار گروه گیاهپزشکی دانشگاه یاسوج
مریم فلاحی – دانشجویان کارشناسی ارشد بیماری‌شناسی گیاهی

چکیده:

نماتد ریشه‌گرهی از جمله نماتدهای مهم انگل گیاهی است که خسارت بسیاری به محصولات کشاورزی، به ویژه جالیز وارد می‌سازد. بر اساس آزمایشات انجام شده در شرایط گلخانه، میزان خسارت این نماتد ، بر مبنای وزن خشک ساقه، ۵۶-۴۹ درصد برآورد گردید. افزایش روزافزون استفاده از سموم دفع آفات موجب نگرانی متخصصین محیط زیست و علوم تغذیه شده است و استفاده از مواد طبیعی برای کنترل آفات و بیماری‌های گیاهی در اولویت قرار گرفته است. در این آزمایش سعی شد که با استفاده از کود سبز کلم علاوه بر استفاده به‌زراعی از این ضایعات و مواد آلی، خاصیت نماتدکشی آنها به عنوان یک روش غیر شیمیایی و دوستدار محیط زیست نیز مورد ارزیابی قرار گیرد. در این آزمایش برگ‌های کلم قرمز، کلم سبز و کلم قمری در ۲ سطح ۵/۰ و ۱ درصد با خاک گلدان مخلوط و در مقایسه با شاهد بدون بقایای گیاهی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بهترین تیمار بر اساس ویژگی‌های گیاه مورد آزمایش، برگ کلم با نسبت‌های ۵/۰ و ۱ درصد و بر اساس ویژگی‌های تولیدمثلی نماتد، برگ کلم قمری با نسبت ۵/۰ درصد می‌باشد.