سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حسین ایمانی یامچی –

چکیده:

اهمیت، ضرورت و آثار توسعه ی اقتصادی به صورت اجمالی از مسلّمات دارای مقبولیت عامّ جوامع بشری است.این مکانت ویژه از منظر دین نیز مورد اقبال جدّی دین پژوهان بوده و هست. این مقاله در صدد آن است که برخی ازبرکات و زیان های توسعه و واپس ماندگی اقتصادی را با بهره بردن از آیات و روایات مورد کنکاش قرار دهد. بدین منظور پس از مقدمه ابتدا هشت برکت توسعه ی اقتصادی تحت عناوین: ۱- برپایی دین و دنیا.- -۲ یاری رساندن به تقوا ۹ – چند برابر کردن پاداش ۹ – حفظ آبرو ۰- پوشاندن معایب ۶- تجلّی جوانمردی ۷ آسایش روانی ۳- مایه ی بزرگواری و احترام در دنیا مورد بحث قرار گرفته و سپس در ذیل پنج عنوان برخی از زیان هایواپس ماندگی اقتصادی تبیین شده که عبارتند از: ۱- کفر با مراتب سه گانه اعتقادی، عملی و اخلاقی. -۲ نادانی ۹- ذلّت و خواری ۹- فراموشی ۰- ناتوانی در دفاع هر چند که حق باشد. نظر به اهمیت کاربردی بودنو مستند بودن موارد مذکور به آیات و روایات امید می رود گامی کوچک در ترویج معارف قرآن و عترت به حساب آید. ان شاءالله.