سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مینا حمیدی – دانشگاه بوعلی سینا همدان دانشکده مهندسی کامپیوتر
سمیه خلیلی –
الهام علی قارداش –
عبدالحمید پیله ور –

چکیده:

گستره وسیعی از کاربردهای پردازش زبان طبیعی مانند ترجمه ماشینی داده کاوی و پرسش و پاسخ نیازمند تعیین نقش زبانی و دستوری لغات است بنابراین برچسب گذاری زبان فارسی امری لازم به نظر می رسد سیستم برچسب گذار فارسی که براساس قوانین زبانی ساختارظاهری و جایگاه لغات درجمله ها عمل م یکند پیشنهاد مناسبی برای پاسخ به این نیاز می باشد مجموعه داده استفاده شده دراین روش مجموعه برچسب گذاری شده بیجن خان م یباشد که برای سهولت ساده سازی شده است دقت به دست آمدهدراین روش معادل با ۹۷درصد می باشد که درمقایسه با کارهای موجود برای زبان فارسی و دیگر زبانها مناسب است.