سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امیر رضائی اردانی – استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
محمدرضا فیاضی بردبار – دانشیار روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
سوزان سلوتی – دستیارروانپزشکی
مهدیه برهانی مغانی – پزشک عمومی

چکیده:

دراین گزارش مورد به توضیح ۵مورد پلی نوروپاتی دربیماران مبتلا به اختلال وابستگی به اپیوئیدها و نحوه مدیریت یکی ازبیماران می پردازیم بیمار نخست مردی ۲۹ساله بود که با شکایت ضعف و اختلال حرکتی با شروع تدریجی از اندام تحتانی اغاز شده بود دربخش مغزواعصاب پذیرش شده و درمعاینه دی آرتری کاهش قوام عضلانی اختلال درراه رفتن کاهش رفلکس های وتری عمقی اختلال حس عمقی و سطحی اندامها با برتری اندامهای تحتانی داشت وی سابقه وابستگی تدخینی به مواد اپیوم و کریستال ایرانی با پایه هروئین از۱۸ماه قبل ازبستری و با تشدید درطی ۶ماه اخیر داشت دربررسی نخاع با MRI پاتولوژی توجیه کننده علائم مشاهده نشد و دربررسی EMG NCV پلی نوروپاتی حسی حرکتی با برتری جز آکسونال گزارش گردید کلیه علل ایمونولوژیک ویرولوژیک و نیز مسمومیت با فلزات سنگین برای بروز اختلال وی رد شد به دنبال این بیمار تعداد ۳مردو۱زن با دامنه سنی ۲۵تا۴۰سال بستری گردیدند که ماده مصرفی مشترکشان اپیوئیدها بود.پیشنهاد میشود تا زمان مشخص شدن اتیولوژی بروز پلی نوروپاتی دراین بیماران ازالگوهای درمانی پرهیزمدار به جای درمانهای نگهدارنده به عنوان استراتژی درمان استفاده گردد.