سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عباسعلی قیصری – استادیار گروه علوم دامی، دانش آموخته و اعضای باشگاه پژوهشگران جوان دا
شکوفا شهروند –
احسان رضایت –
حمیدرضا امینی –

چکیده:

تحقیق حاضر به منظور ارزیابی اثر تغذیه سطوح و منابع مختلف بره موم بجای آنتی بیوتیک محرک رشد فلاووفسفولیپول بر عملکرد جوجه های گوشتی انجام شد. در این آزمایش تعداد ۵۲۰ قطعه جوجه گوشتی یک روزه (راس ۳۰۸ ) در قالب یک طرح کاملاً تصادفی به ۴۰ گروه ۱۳ قطعه ایی تقسیم و هر ۴ گروه بطور تصادفی به یکی از ۱۰ تیمار آزمایشی تخصیص داده شدند. تیمارهای آزمایشی شامل گروه شاهد (بدون ماده افزودنی)، سطح ۵۰۰ میلی گرم در کیلوگرم آنتی بیوتیک فلاووفسفولیپول، ۴ سطح عصاره الکلی بره موم ( ۵۰ ، ۱۰۰ ، ۲۰۰ و ۳۰۰ میلی گرم در کیلوگرم) و ۴ سطح بره موم ( ۵۰۰ ، ۱۰۰۰ ، ۲۰۰۰ و ۳۰۰۰ میلی گرم در کیلوگرم) در جیره غذایی بود. در طول دوره آزمایش ( ۰-۴۲ روزگی) شاخص های عملکرد برای هر تیمار اندازه گیری شدند. نتایج حاصله نشان داد که میزان اضافه وزن روزانه و ضریب تبدیل غذایی جوجه های تغذیه شده با سطوح و منابع مختلف بره موم در مقایسه با آنتی بیوتیک فلاووفسفولیپول اختلاف معنی داری نداشتند. همچنین بالاترین میانگین وزن بدن در سن ۴۹ روزگی ( ۲۲۸۴ گرم) و مصرف خوراک در کل دوره آزمایش ( ۱/ ۱۰۰ گرم در روز) متعلق به جوجه های تغذیه شده با ۱۰۰ میلی گرم عصاره الکلی بره موم بود. بطور کلی نتایج تحقیق حاضر نشان داد که با افزودن ۱۰۰ میلی گرم در کیلوگرم عصاره الکلی و یا ۵۰۰ میلی گرم در کیلوگرم بره موم خام به جیره غذایی جوجه های گوشتی می توان عملکرد مناسب تری در مقایسه با گروه شاهد و یا عملکرد برابری با آنتی بیوتیک محرک رشد انتظار داشت.