مقاله برهم نهی حالت های همدوس غیرخطی روی سطح کره که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در پژوهش فیزیک ایران از صفحه ۶۵ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: برهم نهی حالت های همدوس غیرخطی روی سطح کره
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حالت های همدوس غیرخطی سطح کره
مقاله برهم نهی حالت های همدوس غیرخطی
مقاله تولید فیزیکی برهم نهی حالت ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسین زاده طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: مهدی فر علی
جناب آقای / سرکار خانم: عموقربان احسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله، با استفاده از حالت های همدوس غیرخطی روی سطح کره، برهم نهی حالت های مزبور را معرفی می کنیم. سپس خواص اپتیک کوانتومی حالت های برهم نهی شده جدید را بررسی و با خواص متناظر حالت های همدوس اولیه مقایسه خواهیم کرد. به طور مشخص، برای برهم نهی حالت های همدوس روی سطح کره، توزیع شمارش فوتونی، پارامتر مندل، درجه همدوسی، چلاندگی کودراتوری و تابع ویگنر را محاسبه کرده و اثر خمیدگی فضا بر ویژگی های مزبور را به دست می آوریم. سرانجام، با استفاده از سامانه یون به دام افتاده، طرحواره ای فیزیکی برای تولید برهم نهی حالت های همدوس بر سطح کره ارائه خواهیم کرد.