سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سجاد کیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی
سعادت کامگار – استادیار دانشگاه شیراز

چکیده:

یکی از مهمترین متغیرهای عملیات خاک های کشاوریز شرایط خاک می باشد دراین تحقیق طراحی ماشین خاکورزی که به منظور دست یافتن به شرایط بهینه خاک با صرف کمترین مقدار انرژی مصرفی ایده جدیدی برای خاک ورزی حفاظتی و جلوگیری ازفشردگی خاک معرفی شده است که مبنی براستفاده از امواج مافوق صوت برای برهم زدن خاک به عمق ۲۰-۱۵ سانتیمتر می باشد امواج مافوق امواج لرزشی هستند که بصورت منظم و با واسطه نوسان می کنند و وقتی فرکانس امواج مافوق صوت به فرکانس طبیعی خاک برسد رزونانس رخ خواهد دادو ذرات خاک شروع به جنبیدن میکنند حداکثر دامنه نوسان ذرات خاک که باعث برهم خوردگی درمقطع خاک و سست شدن خاک می شود بین ۲۰KHZ تا ۲GHA می باشد و فرکانس طبیعی انواع خاک ها دراین رنج قرار داد طرحی که دراینجامعرفی می شود ترکیب شده ازچرخهای سخت با دوطرف ساخته شده از صفحات فولادی مقاوم دربرابر خوردگی و پیرامونی که از روش الومینیومی پوشیده شده ست چرخ ها از مواد چسبنده ای که قادر به انتقال امواج فراصوت باشد پرشده اند از میله ای برای انتقال امواج استفاده م یشود چرخ نواری از خاک که عرض برابر با عرض چرخ دارد به هم می زند ماشین خاکورز درزمینی با خاک رسی لومی تست شده است و تغییرات ایجاد شده درخصوصیات مکانیکی خاک اندازه گیری شده است.