سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نهمین همایش ملی تونل

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

صبا قره داش – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علی مرتضوی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
امیر پیروزآزاد – کارشناس ارشد شرکت مهندسی ایمن سازان

چکیده:

تاکنون روشهای متعددی برای تعیین میزان فشار نگهداری سینه کار با ماشین سپری از نوع فشار تعادلی زمین EPB در زمین های نرم ارائه شدها ست مسئله پایداری سینه کار درحفاری مکانیزه ماهیتی سه بعدی دارد در طی پیشروی دستگاه حفاری سه زون مشخصه وجود دارد: زون بکر جاییکه توده خاک هنوزتحت تاثیر عملیات حفاری قرار نگرفته است و سینه کار تونل به آن زون نرسیده است ، زون سینه کار یا زون انتقالی که وابسته به شعاع تاثیر سینه کار است ، زون پایدار که پس از گذر سینه کار و با گذشت زمان تمایل به پایداری دارد درواقع سینه کار محل انتقال از زون بکر به زون پایدار یا بهعبارتی محل گذر از شرایط تنش سه محوره به صفحه ای است که باید از آن عبور کرد بنابراین سینه کار مهمترین زون از دیدگاه طراحی است با توجه به شرایط مرزی حاکم برمسئله پایداری سینه کار و برهمکنش سینه کار – TBM، تحلیلهای سه بعدی طبیعتا به واقعیت نزدیکتر هستند.