سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

بهنام حسینی نسب – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه باعلفهای هرز
فرهاد مهاجری – اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد فسا
مهدی مدندوست –

چکیده:

به منظور بررسی اثرارقام با روشها و دورآبیاری برعملکرد ذرت ازنقطه نظر کنترل جمعیت علفهای هرزآزمایشی درسال زراعی ۹۰-۹۱ درمنطقه ششده فسا صورت گرفت این آزمایش بصورت فاکتوریل درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی درسه تکرار درقطعه زمینی به مساحت ۲۰۰۰ متر مربع اجرا شد تیمارهای آزمایش شامل فاکتور A ارقام ذرت درشش سطح ۱-رقم زودرس ۴۰۱ و رقم زودرس ۴۴۴ و رقم میانرس ۶۴۰ و رقم میانرس ۶۷۸ و رقم دیررس۷۰۴ و رقم دیررس۷۷۰ و فاکتورB فاکتورB دور وروش آبیاری درشش سطح ۱-۵ روزه هردو جوی ۲-۵ روزه یک جوی ۳-۱۰ روزه هردو جوی ۴-۱۰ روزه یک جوی ۵-۱۵روزه هردو جوی و ۶-۱۵روزه یک جوی بودند رقم دیررس ۷۰۴با ۸۵۴۰ کیلوگرم درهکتار دربین ارقام بالاترین عملکرد را داشت و رقم زودرس ۴۴۴ با ۶۶۷۵ کیلوگرم درهکتار پایین عملکرد را داشت