مقاله برهان صدیقین سینوی و عدم ابتنا بر بطلان تسلسل: دفاعی از برهان ابن سینا در برابر اشکال ملاصدرا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۰ در حکمت سینوی (مشکوه النور) از صفحه ۹۵ تا ۱۱۱ منتشر شده است.
نام: برهان صدیقین سینوی و عدم ابتنا بر بطلان تسلسل: دفاعی از برهان ابن سینا در برابر اشکال ملاصدرا
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برهان سینوی
مقاله اثبات واجب
مقاله تسلسل
مقاله ملاصدرا
مقاله مجموعه ممکنات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جلالی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: جوادی محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ابن سینا برای اثبات وجود واجب در کتاب الاشارات، برهانی ارائه می دهد که این برهان نه تنها بر ابطال دور و تسلسل متوقف نیست، بلکه می توان از آن بطلان دور و تسلسل را نتیجه گرفت. صدرالمتالهین بر اصل این برهان اشکال خاصی را وارد می داند که بر مبنای آن تغییراتی را در مقدمات برهان اعمال کرده است. وی در صورت بندی خاص خود، بطلان دور و تسلسل را به عنوان مقدمه اثبات واجب مطرح می کند؛ اما این صورت بندی با اصل برهان ابن سینا همخوانی ندارد. اشکالی که صدرالمتالهین بر اصل برهان وارد می داند، این است که در این برهان، نیاز مجموعه ممکنات به علت خارجی، مبنای اثبات وجود واجب قرار گرفته، حال آن که این مجموعه، مجموعه ای اعتباری است و به علتی حقیقی نیاز ندارد. از نظر ملاصدرا این اشکال می تواند برهان ابن سینا را از حیطه براهین معتبر خارج سازد، از این رو او می کوشد با ارائه صورت بندی دیگری به این برهان اعتبار بخشیده و آن را به برهانی تبدیل سازد که دارای بیش ترین قرابت با شیوه صدیقین است. در این مقاله اثبات می شود که ابن سینا نیز چون ملاصدرا مجموعه ممکنات را امری اعتباری می داند ولی وجود واجب را بدون استعانت از بطلان تسلسل اثبات می کند.