مقاله برهان انسان معلق ابن سینا و بررسی امکان تحقق عملی آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۰ در حکمت سینوی (مشکوه النور) از صفحه ۷۹ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: برهان انسان معلق ابن سینا و بررسی امکان تحقق عملی آن
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انسان معلق
مقاله نفس
مقاله برهان هوای طلق
مقاله شست و شوی مغزی
مقاله محرومیت حسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آهنچی امید
جناب آقای / سرکار خانم: انواری سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برهان انسان معلق یکی از برهان های ابن سینا در مساله نفس به شمار می آید که در آثار مختلف وی مطرح گردیده است. یکی از اشکالات مهم وارد بر این برهان، عدم امکان تحقق عملی فرض انسان معلق است. برای پاسخ گویی به این اشکال، اهل تحقیق مدل آزمایش فکری را عنوان کرده اند. در این مقاله دو راه حل دیگر پیشنهاد می شود که یکی از آن ها معطوف به دستاوردهای نوین در حوزه علوم تجربی است. در این دیدگاه پژوهشگران با توجه به آزمایش های تجربی بر امکان تحقق عملی فرض انسان معلق تاکید می کنند. با پذیرش این پاسخ، دیگر نیازی نیست تا این شرایط را حالتی فرضی در نظر بگیریم. در حقیقت حالت مطرح شده توسط ابن سینا، به تعبیر دانشمندان علوم تجربی نوین، همان محرومیت حسی است که در فرایند دستیابی به شست و شوی مغزی، مورد استفاده قرار می گیرد. با دقت در آزمایش های مرتبط با محرومیت حسی، آشکار می شود که امروزه نتایج به دست آمده از برهان انسان معلق، مورد تایید دانشمندان علوم تجربی قرار گرفته است.