مقاله برندمداری و بهبود عملکرد شرکت ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مدیریت کسب و کار از صفحه ۷۱ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: برندمداری و بهبود عملکرد شرکت ها
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برندینگ
مقاله برندمداری
مقاله بهبود عملکرد
مقاله عملکرد برند
مقاله نام و نشان تجاری
مقاله علامت تجاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفرزاده حسین
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی کبری

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به تغییرات سریع دنیای تجارت و اهمیتی که برند به عنوان یک عامل سرنوشت ساز در سازمان ها دارد، تاثیر یک برند از شرکت در ذهن مشتریان و بالاخره، جایگاهی که شرکت می تواند با توجه به عامل مهم برند کسب کند، این بررسی در زمینه برندمداری و تاثیر آن بر عملکرد سازمان صورت گرفت است. ضمن بررسی عواملی که می تواند برندمداری را تحت تاثیر قرار دهد. موانعی که عامل بازدارنده ایجاد برند در سازمان ها است و شاخص های دیگری چون نوآوری، تمایز برند، عملکرد برند، عملکرد شرکت و برندمداری تعریف و اثر آن ها بر یکدیگر مورد مطالعه قرار گرفته است. جامعه پژوهش حاضر که شرکت های شیرینی و شکلات شهر تبریز است که ضمن انتخاب نمونه ۲۰۵ نفری از مدیران فروش آن ها داده های لازم با استفاده از یک پرسشنامه گردآوری شده است. طبق نتایج بدست آمده از آزمون فرضیات، تاثیر برندمداری در سازمان به عنوان یک استراتژی بازاریابی از طریق ایجاد نوآوری ها و تمایز در برند که به افزایش عملکرد برند منجر و مآلا به بهبود عملکرد شرکت می انجامد، مورد تایید قرار گرفته است.