سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای حسابداری در عصر فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

وحید اسکو – عضو هیئت علمی دانشگاه گنبد کاووس
مرتضی حسن زاده – کارشناس ارشدحسابداری

چکیده:

زبان گزارش نویسی XBRL تجاری توسعه پذیر به منظور امکان تهیه و تبادل موثر و کارای اطلاعات مالی برای کاربران برروی اینترنت پدیدار گردید باوجود گذشت سالها از ارایه آن این برنامه اکنون درمرحله اجرایی قرار دارد و دربسیاری از شرکت ها دولت ها قانون گذاران و فعالین بازار درسراسر دنیا درحال استفاده یا برنامه ریزی برای بهره گیری از قابلیت های XBRL برای ذخیره سازی الکترونیکگزارشهای مالی خود می باشند دراین مقاله ما به بررسی چگونگی ثبت اطلاعات دربرنامه بایگانی اختیاری XBRL ( VFP درقالب EDGAR از آغاز پیدایش آ ن در۳۱ دسامبر ۲۰۰۷ و ارایه یافته های خود براساس آزمونهای اعتبارسنجی و مشاهده صورت گرفته نموده ایم دراین راهما با اقدام به تعریف کنترل کیفی پایدا ردرحال رشد و ابسته به مسائل مربوط به بایگانی درVFP نموده و درباب اقدامات متقابلی که بطور بالقوه برای حصول اطمینان از صحت و درستی این گونه بایگانی مورد نیاز می باشد به بحث و بررسی پرداخته ایم