سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سعید پیوندی – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشکده مکانیک،دانشگاه علم و صنعت ایران
میرسعید صفی زاده – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک،دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در ماشین آلات دوار یاتاقانها یکی از حساسترین قطعات هستندو بسیاری از خرابیها و توقفات سیستم های دوار از یاتاقانهای معیوب بر می خیزد. نظر به رفتار متفاوت رولربیرینگها نسبت به بلبرینگها در مورد عیوب روی سطح، حلقه داخلی یا خارجی و کاربرد وسیع رولربیرینگها در صنایع، نیاز به بررسی دقیقتر این نوع یاتاقانها احساس می شود. به دلیل تماس خطی رولربیرینگ ها هنگامی کهعیب هنوز در مراحل ابتدائی می باشد، تشخیص عیب مشکل است. چون فرکانس های عیب هنوز به خوبی نمایان نشده است و امکان دارد که رولر بدون هیچ برخوردی از روی عیب عبور کند. در این مقاله با استفاده از روشهای جدید آنالیز سیگنال عیب در مراحل ابتدایی شناسایی می شود. در این تحقیق با استفاده از پارامترهای جدیدی که از تکنیک رزونانس فرکانس بالاHFRT)استخراج شدهو با روش آنالیز مولفه های اصلیPCA)و بر اساس روش تصمیمگیری نزدیکترین همسایگیKNNبرنامه هوشمندی نوشته شده است که اینگونه عیوب را تشخیص می دهد. این پارامترها بر روی رولربیرینگها در هنگامی که یک عیب در مراحل ابتدایی است موردآزمایش قرار گرفته و درستی آنها در مقایسه با داده های تجربی اثبات شده است