مقاله برنامه های کاهش بیکاری در برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و جایگاه مددکاری اجتماعی در تامین رفاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در پژوهش اجتماعی از صفحه ۱۳۷ تا ۱۵۹ منتشر شده است.
نام: برنامه های کاهش بیکاری در برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و جایگاه مددکاری اجتماعی در تامین رفاه
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بیکاری
مقاله برنامه های توسعه اقتصادی
مقاله اجتماعی و فرهنگی
مقاله مددکاری اجتماعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقابخشی حبیب
جناب آقای / سرکار خانم: رشیدیان میبدی مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر با هدف شناخت برنامه های کنترل و کاهش پدیده اجتماعی بیکاری، در برنامهه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین جایگاه حرفه مددکاری اجتماعی در تامین رفاه اجتماعی تدوین شده است. کنترل و کاهش مسائل اجتماعی، نیازمند شناخت همه جانبه آن است. در این رهگذر ارائه هر راهکاری برای رفع مساله اجتماعی، بایستی مبتنی بر همان شناخت باشد. با این استدلال در مقاله حاضر سعی شده است، نخست به مرور مفاهیم مرتبط با بیکاری در ایران پرداخته شود، تا تصویری روشن از این مساله اجتماعی به دست آید. روش مطالعه، اسنادی و کتابخانه ای و در ارتباط با وضیعت بیکاری و در زمان اجرای برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صورت گرفته است. سپس کوشش شده با مراجعه به این مطالعات و آگاهی از چگونگی تغییرات نرخ بیکاری، به بررسی عملکرد برنامه های برون رفت از بیکاری در ایران در برنامه سوم، پرداخته شود، تا بتوان با استفاده از نظریه های مطرح شده در ارتباط با بیکاری بر کاستی های برنامه ها و سیاست های اجتماعی مبارزه با بیکاری، تمرکز نمود. نتایج حاکی از آن است که برنامه های کاهش و رفع بیکاری در ایران به دلیل نبود شناخت کافی از وضعیت و واقعیت کار و بیکاری، چندان توفیقی به دست نیاورده اند.