سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدسعید هاشمی – کارشناس ارشد مهندسی آب دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
مسعود تابش – دانشیار و عضو قطب علمی مهندسی و مدیریت زیرساخت ها دانشگاه تهران
بهزاد عطایی کیا – کارشناس ارشد مهندسی آب دانشگاه تهران

چکیده:

دراین مطالعه بهعلت عدم وجود تانک در شبکه توزیع آب و عدم وابستگی هیدرولیکی بازه های زمانی مختلف روز برنامه پمپاژ بدون استفاده از الگوریتم بهینهسازی به دست می آید دراین مطالعه هم به وسیله پمپهای معمولی و هم به وسیله پمپ دور متغیر برنامه کاری ایستگاه پمپاژ برای شبکه آب یکی از شهرهای ایران ارائه می گرد د که به ترتیب ۲۰% و ۲۴% صرفه جویی در هزینه انرژی مصرفی پمپاژ شبکه مربوطه ایجاد می نمایند. ضمنا نشان داده می شود که برنامه پمپاژ ارائه شده بهینه مطلق می باشد.