سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۲۵

نویسنده(ها):

علی مظاهری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مهدی کرباسیان – دانشگاه صنعتیمالک اشتر
سیدمجتبی سجادی –
هادی شیرویه زاد –

چکیده:

امروزه بدلیل اهمیت کاهش هزینه ها برای سازمان ها و رقابت شدید بین تولید کنندگان و درنتیجه اهمیت هماهنگی بین اجزا یک زنجیره در کاهش هزینه ها برنامه ریزی یکپارچه زنجیره تامین برای سازمان ها به یک مقوله مهم تبدیل شده است دراین مقاله سعی بربرنامه ریزی جهت یک زنجیره تامین متشکل از چندتامین کننده چندتولید کننده چندمرکز توزیع و چندین مرکز مشتری درحالت چنددوره ای و با وجود چند محصول و چند سناریو درنظر گرفته شده است فرمول بندی مساله مدلهای ارایه شده درگذشته را توسعه میدهد تا بسیاری از ویژگیهای دیگر زنجیره تامین به منظور ارایه مدلیواقع بینانه تر را دربرگیرد به همین منظور برنامه ریزی تولید یکپارچه تحت شرایط عدم قطعیت درنظر گرفته شده و یک مدل تصادفی دو مرحله ای ایجاد شده است مدل ارایه شده با درنظر گرفتن اهداف مختلف از قبیل افزایش ارزش فعلی خالص حداکثر کردن میزان کیفیت محصولات حداقل کردن کمبود محصولات دربازار حداقل کردن ریسک مالی و حداکثر کردن میزان ارضای تقاضا سعی دربرنامه ریزی زنجیره بصورت یکپارچه دارد.