سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی نمازیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
حسن شوندی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

برنامه ریزی چیدمان یا برنامه ریزی گروه بندی یکی ازوظایف اصلی درعملیات خرده فروشی می باشد که شامل تعیین ترکیبی ازمحصولات است به گونه ای که فروش یا سودد رحضور محدودیت های موجود حداکثر گردداین مساله همراه با مدیریت موجودی از جمله مسائل اساسی تصمیم گیری درفرایندهای خرده فروشی هستند این گونه مسائل به دلیل وابستگی دراولویت های مشتریان و رفتارهای جایگزینی آنها درارتباط مستقیم با یکدیگر می باشند دراین مساله هرمشتری پس از ورود به فروشگاه مجومعه محصولات ارایه شده توسط فروشگاه را بررسی کرده یا از بین این محصولات یکی را با توجه به اولویت های خود جهت خرید انتخاب کرده و یا بدون اینکه خریدی انجام دهد فروشگاه را ترک می کند دراین شرایط هدف فروشگاه حداکثر کردن درآمد موردانتظار از هر مشتری می باشد ازجمله محدودیت های موجود دراین مساله می توان محدودیت فضا جهت ارایه محصولات مختلف محدودیت بودجه جهت تامین محصولات و تصمیمات استراتژیک درداشتن یک یا بیش از یک تامین کننده برا ینوع خاصی از محصول را نام برد.