سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش مدیریت و توسعه گردشگری, چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

مجتبی شاه ولی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت جهانگردی،برنامه ریزی توسعه جهانگ

چکیده:

برنامه ریزی به منظور فراهم سازی زیر ساخت های لازم و ترفیع گردشگری نیازمند شناسایی الگوهای رفتاری گردشگران است.در همین راستا شهر شیراز به عنوان یکی از مقاصد اصلی گردشگری ایران،برای برنامه ریزی گردشگری بر اساس این اگو با دو روش کتابخانه ای و میدانی مورد بررسی قرار گرفت.در روش کتابخانه ای،شیراز و جاذبه های گردشگری منتخب،مطالعه شدند.در روش میدانی،رفتار گردشگران در مراجعه به جاذبه های گردشگری که تحت تاثیر متغیر های جغرافیایی و جمعیتی و از معیار های بخش بندی بازار می باشند،بررسی گردید.نتایج نشان می دهد که متغیر جغرافیایی مبداء گردشگر،و متغیر های جمعیتی،جنس،سن گردشگر و هدف و اولویت جاذبه های گردشگری از نظر گردشگر،از جمله عواملی هستند که الگوهای رفتاری متفاوت را باعث می شوند.بررسی این نوع عوامل داده های لازم برای بخش بندی بازار یابی گردشگری را در شهر شیراز فراهم می آورند که در مقاله مشروح این نوع داده ها آمده است.