سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

احسان حیدریان فروشانی – دانشجوی کارشناسی ارشد برق قدرت
محمدهادی امینی – دانشجوی کارشناسی ارشد برق
محسن پارسامقدم – استاد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

نگرانی دررابطه ب مسائل زیست محیطی ازیکسو و اهمیت پیداکردن مسائل اقتصادی ازسوی دیگر سبب توجه بیش از پیش به منابع انرژی پراکنده گردیده است منابع انرژی پراکنده تکنولوژی های تولید پراکنده ذخیره سازهای انرژی و تکنولوژیهای کنترل بار را شامل می شوند منابع انرژی پرکنده از ارکان اصلی شبکه قدرت هوشمند محسوب می شود و دارای مقیاس کوچک و ساختاری مدولار هستند ودرنزدیکی پایاه های مصرف بکاربرده می شود و درصورتی که برنامه ریزی صحیحی دررابطه با آنها صورت گیردمیتوانند تاثیرات و مزایای فراوانی را برای شرکت های برق و مصرف کنندگان داشته باشند دراین مقاله از دیدگاه خرده فروش بازار به برنامه ریزی کوتاه مدت استفاده از منابع انرژی پراکنده پرداخته می شود لذا خرده فروش با پیش بینی دقیق بار و قیمت انرژی و برنامه ریزی صحیح استفاده از منابع انرژی پراکنده علاوه برتامین بارمورد نیازش به بیشینه کردن سود خود می پردازد.