سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کرامت اله زیاری – دکترای جغرافیای شهری و برنامه ریزی شهری، دانشگاه جغرافیای دانشگاه ته
مرتضی شعبانی کوچصفهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقهای، دانشگاه آزا

چکیده:

بسیاری از خسارتهایی که در یک سانحه ایجاد میشود از طریق روشهایی نظیر آموزش همگانی وتخصصی، بهبود وضعیت زیرساختها و شبکهها و مقاومسازی ساختمانها و همچنین مدیریت اطلاعات قابل تقلیل هستند. مجامع جهانی نیز با تصویب اسناد راهبردی تلاش میکنند تا تجارب و نتایج پژوهشهای بینالمللی در اختیار همه کشورها قرار گیرد که از متأخرین آن میتوان به مصوبهای اشاره کرد که در ژانویه ۲۰۰۵ در شهر هیوگوی ژاپن مورد تصویب ۱۶۸ کشور قرار گرفت. در این تحقیق با توجه به رویکردهای این سند، راهبردهایی برای کاهش اثرات مخرب زلزله در شهر رشت ارائه میگردد.