سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ابوالفضل قنبری – تبریز دانشگاه تبریز دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
محمدعلی سالکی –

چکیده:

گسل شمال تبریز بزرگترین گسل در شمال غربکشور است که بطول ۱۵۰km از کوههای میشو تا بستان آباد قابل ردیابی است بیشترین تاثیر آن در شمال تبریز دیده می شود به همین دلیل گسل تبریز نامیده می شود روستایی ۱۳۸۹ وجود چنین گسلی خطر زلزله را برای شهر تبریز به عنوان قطب صنعتی شمال غرب کشور تشدید می کند با وجود اینکه زلزله به عنوان یکی از مهمترین مخاطرات طبیعی بحساب می آید ولی به خودی خود دارای اثرات نامطلوبی نیست آنچه از این پدیده یک فاجعه می سازد عدم پیشگیری از تاثیر آن و عدم آمادگی جهت مقابله با عواقب آن است در این راستا رویکرد برنامه ریزی شهری به عنوان یکی از موثرترین و مناسب ترین راهبردها جهت کاهش خطر زمین لرزه به حساب می آید. هدف مقاله حاضر بررسی نواحی مختلف شهر تبریز از لحاظ خطر زلزله با استفاده از روش همپوشانی وزن دار است.