سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جعفر کریمی – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه پیام نور تهران
مهدی جمالی نژاد – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان
شهربانو قنبری – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی محیطی

چکیده:

در حال حاضر صنعت توریسم و بویژه ژئوتوریسم به عنوان یکی از موارد ویژه درآمدزا در اکثر کشور ها مطرح گشته است و همگی توجهی ویژه را به سوی آن معطوف داشته اند و در پی آن هستند تا گامی نوین را در توسعه پایدار کشور خود بردارند. در این بین کشورهایی موفق خواهند بود که بتوانند با برنامه ریزی دقیق و همه جانبه این صنعت نوپا را در مسیر صحیح آن هدایت نمایند و شناخت پهنه های مناسب برای گردشگری به لحاظ آسایش اقلیمی از موارد مهم در برنامه ریزی گردشگری می باشد. به همین منظور در این پژوهش نیز ابتدا به برشمردن جذابیت های ژئوتوریسمی جزیره پرداخته شده و سپس برای برآورد آسایش اقلیمی در جهت برنامه ریزی توریسم جزیره قشم از شاخص آسایش اقلیم ترجونگ بهره گرفته شده است و بدین جهت داده های مورد نیاز از سایت هواشناسی استخراج و با استفاده از شاخص ترجونگ، تحلیل ها صورت پذیرفت و نتایج در جداول ارائه گردید. با توجه به این تحلیل ها مشاهده گردید که این جزیره شرایط آسایش را در طول روز، بیشتر در فصول سرد سال که اکثر مناطق ایران در شرایط نامساعد سرما به سر می برند برخوردار می باشد و این فرصتی برای بهره گیری علاقه مندان از جاذبه های ژئوتوریسمی این جزیره و همچنین بهینه استفاده نمودن از فرصت های فراغتی روبرو با آن می باشد. شرایط آسایش روزانه در این جزیره در ماه های ژانویه و فوریه و آسایش شبانه در ما های آوریل و نوامبر می باشد که گردشگران و مسئولین می بایست این موارد را مد نظر قرار دهند تا بتوانند از جذابیت های ژئوتوریسمی موجود در جزیره بهره برداری مناسب را بنمایند و در توسعه پایدار منطقه نقشی قابل توجه داشته باشند.