سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای مباحث نوین در حسابداری

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

مهیار قاسمپوری – کارشناس کامپیوتر،کارشناس ارشد سیستم،مدیر عامل شرکت پویا جم
رضا رئیس زاده – دکترای حسابداری،عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر،ایران

چکیده:

سرعت یکی از مشخصه های جهان امروز است که سرعت درتغییر شیوه زندگی درپی آمد خود تغییرات سریع درالگوهای مصرف و تنوع محصول را به همراه داشته است سازمان ها اکنون با محیطی ناپایدار و متغیر مواجه اند زنجیره مشتری و زنجیره تامین گسترده تر و پیچیده تر شده و سازمان ها با تقاضای متغیر و منابع ناپایدار روبرو هستند تقاضای متغیر از جانب بازار مصرف و مشتری موجب تقاضای متغیر برای منابع خواهد شد سازمان ها و موسسات اقتصادی تولیدی برای برنامه ریزی منابع مورد نیاز برمبنای تقاضای مشتری و یا سفارش از شیوه های گوناگون استفاده می کنند این شیوه ها عمدتا متکی به سیستم های اطلاعاتی و پایگاه داده هستند موسسات مالی و اعتباری نیز تحت شرایط مورد بحث با تقاضای متغییر بصورت درخواست اعتبارات از جانب مشتریان مواجه هستند تشخیص منابع نقدینگی مورد نیاز دراین موسات با توجه به تقاضای متغیر با استفادها ز شیوه های سنتی دربرنامه ریزی و بودجه از صحت و دقت لازم برخوردار نیست دراین مقاله روشی برای پیش بینی و برنامه ریزی منابع نقدی مورد نیاز درموسسات مالی و اعتباری پیشنهاد شده است.