سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدتقی شریعتی – دکترای ترویج وتوسعه – مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی جهادکشاورزی

چکیده:

گندم به لحاظ نقش پر اهمیت آن در الگوی غذایی اکثر مردم در جهان و ایران تنهایک کالای اقتصادی نیست بلکه جنبه سیاسی و استراتژیک دارد. داستان گندم در کشور ما همیشه مقوله ای مهم و حساس بوده است و تقریبا تمامی برنامه های چهل ساخته گذشته برای افزایش تولید و کاهش ضایعات و خسارتها، توام با موفقیت نبوده است. بنظر کارشناسان،امکانات بالقوه موجوددرسطح کشور، دستیابی به خودکفایی گندم و حتی فراتر از آن را ممکن می نماید.
کارشناسان دیگری به خود کفایی نسبی در تولید گندم معتقدند و آنچه مسلم است وجود شرایط و امکانات این سرزمین برای تولید گندم بسیار مناسب است. مجموعه شرایط اقتصادی – اجتماعی و سیاسی داخلی و خارجی نیز ضرورت دستیابی به یک میزان تولید معقولو پایدار را در مورد این محصول اجتناب ناپذیر ساخته است. می توان گفت که این مهم به یک آرزوی ملی تبدیل شده است بنابراین جا دارد که بطور ویژه به آن پرداخت و دائما هم در دستور کار وزارتخانهوحتی دولت قرار گیرد.