سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

غلامحسین کرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز
داریوش حیاتی – استادیار بخش ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

با توجه به قرار گرفتن بخش اعظم کشور ایران در اقلیم های خشک و نیمه خشک بررسی پوشش گیاهی و جانوری رویشگاه ها و اکوسیستم های طبیعی از جمله تالاب ها و شناسایی پتانسیل ها و همچنین عوامل تهدید کننده آنها در این مناطق بسیار با اهمیت و ضروری است مقاله حاضر یک مطالعه توصیفی و مروری است که از طریق پژوهش درمنابع کتابخانه ای و جستجوی اینترنتی سعی دارد ضمن بررسی وضعیت کلی تالاب ها در سطح جهان ایران تالاب حله در استان بوشهر را به عنوان یکی از تالابهای واقع در بیابان های ساحلی کشور مورد مطالعه قرار دهد نتایج نشان میدهد درحال حاضر عوامل مختلف طبیعی و فعالیت های انسانی در کنار آگاهی پایین عمومی به خصوص بهره برداران از جایگاه منحصر بفرد تالاب ها منجر به تخریب و نابودی این بخش از اکوسیستم کشور شده است رهیافت برنامه ریزی و مدیریت مشارکتی به عنوان رویکردی برای حفاظت توسعهو بهره برداری پایدار از تالاب ها از جمله تالاب حله پیشنهادخاص این پژوهش است که سعی شده اهست به ابعاد و جوانب مختلف آن پرداخته شود