سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس پدافند غیرعامل و سازه های مقاوم

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فرزانه ابراهیمی – دانشجویان کارشناسی ارشد شهرسازی برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه
محمدحسین مبین رهنی –

چکیده:

باتوجه به وجود تهدیدات نظامی و سیاسی توسط از سوی برخی دول وسیاست مداران غربی پرداختن به امر پدافندغیرعامل در تمام علوم و بهره گیری علوم دفاعی از دیگر علوم امری بدیهی است با توجه به مهاجرت های گسترده در کشور که به علل مختلف از جمله قحطی شکست اصلاحات ارضی جنگ و … رخ داده در سالهای گذشته در شهرها عمدتا بدون توجه به اصول معماری شهرسازی و پدافندی توده های ساختمانی شکل گرفته و توجه کمتری به فضاهای باز شهری شده است این درحالی است که فضاهای بازشهری مهمترین فضاها در مورد پدافند غیرعامل است چرا که از سویی این فضاها بی دفاع ترین فضاهای شهری در حملات آفندی دشمن بوده و از سوی دیگر بعد از حملات و به منظور امداد رسانی و اسکان موقت و … بهترین موقعیت را دارند برای آماده سازی فضاهای باز شهری برای این امر لازم است در برنامه ریزی و طاحر آنها اصول پدافند غیرعامل رعایت شده تا در مواقع اضطراری این فضاها علاوه برعملکرد متداول خود قادر به ارائه عملکردهای دیگری باشند تا از تلفات جانی و مالی در حملات آفندی کاسته شود