سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی علوم محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن گودرزی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی فضای سبز دانشگاه ملایر
نفیسه حق طلب – دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست
ایمان سعیدی – عضو هیئت علمی دانشگاه ملایر
موسی رسولی – استادیار گروه مهندسی فضای سبز دانشگاه ملایر

چکیده:

توسعه صنایع و افزایش فعالیت های صنعتی درون و اطراف شهرها باعث بروز مشکلات و مسائل زیست محیطی عدیده ای گشته و سلامت انسان را جدا به خطر انداخته است راه حل تقلیل یا حل مشکلات زیست محیطی کنونی و پیشگیری از بروز مشکلات آتی بی تردید نیازمند تعریف سیاست ها راهکارها و اقدامات بسیاری است دراین میان نقش برنامه ریزی و طراحی می تواند بسیار حساس باشد خصوصا در رابطه با محیط منظر و فضای سبز که از جنبه های مختلف م یتواند مورد توجه باشد با این حال آنچه کمتر از هر مسئله دیگری دربسیاری از محیط های صنعتی مدنظر است منظر و فضای سبز ان است این درحالیست که آلودگیه ایزیست محیطی ناشی از فعالیت صنایع مجاورت فضاهای صنعتی با مناطق شهری تاثیرات مخرب و جبران ناپذیری برکیفیت محیط و سلامت افراد داشته است دراین راستا ایده های جدیدی مانند پارکهای صنعتی اکولوژیک بعنوان یک راهکار بهینه پیشنهاد شده است که علاوه برتمرکز صنایع در یک منطقه باعث همراهی صنعت با طبیعت میشود از سوی دیگر بهسازی محیط و منظر اینگونه اماکن صنعتی به گونه ای که بتوانند درجهت رفع نیازهای خدماتی و فرهنگی کارکنان و مردم گام بردارند امری بسیار ضروری می نماید.