سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

پروین کاشی – کارشناس ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:

صنعت گردشگری، یکی از پویاترین فعالیتهای اقتصادی عصر حاضر است که توسعه آن نقش مهمی در توسعه پایدار ایفا میکند. مولد شغل و سرمایه بعد از صنعت نفت و خودروسازی است و با به کرگیری همزمان منابع داخلی و خارجی، منافع اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و فرهنگی زیادی را در ابعاد کلان به همراه دارد. کارکردهای اثر گذاری چون اشتغال زائی، ایجاد درآمد ارزی، توسعه منطقه ای، کمک به توزیع عادلانه تر ثروت و همچنین زمینه سازی برای رشد وتوسعه فرهنگی و اجتماعی جوامع، از دلایل مه تمایل دولت ها به سیاستگزاری و برنامه ریزی در حوزه گردشگری است. در صورت برنامه ریز و توسعه از پیش اندیشیده شده، قادر است منافع مستقیم و غیر مستقیم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، محیطی و سیاسی را ایجاد و سهم قابل توجهی را در توسعه ملی ایفا نماید. به عبارتی به بهبود شاخصهای عدالت اجتماعی، ارتقاء سطح زندگی، رفاه عمومی و تعاون و توازن منطقه ای منجر گردد. فعالیت گردشگری مجموعه ای از گردشگر عرضه کننده خدمات و کالا، دولت و جامعه میزبان می باشد که با یکدیگر در تعامل و ارتباط می باشند. برای دستیابی به موفقیت توسعه گردشگری پایدار، برنامه ریزی جامع گردشگردی در تمام سطوح با شیوه ای نظام یافته ضروری و لازم است.