سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

دانا رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم
زهرا تقی زاده –

چکیده:

تنوع ابعاد و پیچیدگی های صنعت گردشگری متناسب با مناطق جغرافیایی زمینه های ویژه ای برای برنامه ریزی و مدیریت گردشگری می طلبد منطقه مرزی اورامانات درشمال غربی استان کرمانشاه به لحاظ دارا بودن جاذبه های گردشگری اعم از جاذبه های طبیعی منحصربفرد جاذبه های تاریخی فرهنگی و بازارچه های مرزی و غیره به عنوان یکی از قطبهای اصلی گردشگری دراین استان شناخته شده است پژوهش حاضر ضمن بررسی پتانسیلهای گردشگری به بررسی نقش برنامه ریزی و توسعه توریسم درامنیت و توسعه شهرهای مرزی منطقه اورامانات می پردازد دراین پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و بصورت پیمایشی برای تشخیص و تعیین راهبردهای توسعه و برنامه ریزی توریسم درمنطقه انجام شده است جهت رسیدن به اهداف پژوهش درتحلیل یافته ها از مدل استراتژی SOWT و فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP استفاده نموده ایم