سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی مقاوم سازی و حفظ بناهای ماندگار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرجان خان محمدی – عضو هیئت علمی آموزشکده سما- دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

ارزش های تاریخی و مدنی و فرهنگی هر شهر علاوه بر وجود ابنیه تاریخی، بافت تاریخی آن شهر را نیز به عنوان شبکه به هم پیچیده ه ای از روبط کالبدی و بازتابی از نحوخ زندگی و تمدن به یادگار مانده از نسل های پیشین را نیز شامل می گردد. که امروزه با فزونی شدید جمعیت و رشد و توسعه بی وقفه،ساخت و سازه های بی رویه و ارائه ی ایده های معماری و شهرسازی بی هویت دچار بسیاری از ناهنجاری ها و تضادها گردیده ، لذا اقداماتی مسئولانه و به اجرا گذاردن سیاست حفاظتی مستمر و شناختی دقیق و منطبق با اصول ، مفاهیم و ارزش ها و پتانسیل های موجود و ارائه راهکارهایی با کارایی لازمو همخوان با فرهنگ، سنت و باورهای اهالی بومی و توجه توامان به نیازهای روحی ، روانی و جسمی آنها امری اجتناب ناپذیر می نماید که این مهم جز با تدوین و ارائه برنامه ریزی مرمت بافت تاریخی هر شهر امکان پذیر نیست. پرداختن به بافت تاریخی شهر اراک با پیشینه اندکی که دارد و با توجه به نوع کم نظیر سازماندهی فضای شهر قلعه ابتدایی و انسجام و انتظام در پیکره های کالبدی بناها و برخوردهای سیستماتیک در سازماندهی شهری اولیه از طرفی و ناتوانی و فرسودگی اندک باز مانده های این بافت در عرصه رقابت و تقابل با توسعه صنعتی شهر ضرورت ارائه برنامه ریزی و راهکارهای مرمتی را بیش از پیش می نمایاند.